Życie  jest po to aby żyć, a nie po to by je rozumieć

Shri Guruji Swami Vivekananda

3-letni Kurs Rozwoju Osobistego "Coach Shri Vivek Yogi Integralnej"

3-LETNI KURS ROZWOJU OSOBISTEGO "COACH SHRI VIVEK YOGI INTEGRALNEJ"

COACH JOGI to osoba, która doświadcza autentycznego procesu rozwoju osobistego, dzięki czemu jest w stanie przekazywać mądrość jogi i wspierać innych w budowaniu lepszego świata cechującego się brakiem przywiązania, wolnością i miłością”. - Jogin Jivan Vismay

Coaching jogi jest procesem rozwoju, który pomaga koordynować ciało, umysł, emocje i sferę materialną w codziennym życiu. Dzięki mądrości i tradycyjnym technikom Shri Vivek Yogi (Yoga-Tantra-Gyanyoga-Ayurveda) doświadcza się poczucia wolności, jasności umysłu, pogody ducha oraz miłości w realnym żywym życiu.

Proces ten stanowi okazję, aby nauczyć się radzić sobie ze stresem i doświadczać rozwoju pod kierunkiem  indyjskiego jogina, wspieranego mądrością i energią  samo zrealizowanego  mistrza. Aby wziąć udział w tym procesie, nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia w jodze.  Nie ma też ograniczeń wiekowych, wystarczy być osobą pełnoletnią.

Główny cel Coachingu Shri Vivek Yogi można streścić w jednym zdaniu:

„Problemy są  częścią życia, zaś rozwiązywanie problemów to sztuka życia –  to jest właśnie  Shri Vivek Yoga”.

W Indiach jogini żyją zgodnie z tą nauką od tysięcy lat i przekazują zawartą w niej mądrość z pokolenia na pokolenie. Na Zachodzie podobna tradycja przekazu nie istnieje i dlatego tak ważne jest, aby umieć znaleźć i wybrać Mistrza, który poprowadzi Cię tą drogą.

Prowadzacy Kurs jogin Jivan Vismay (przekazujący naukę Shri Vivek w wielu krajach) urodził się i wychowywał w mieście Haridwar w Indiach w tradycyjnej rodzinie joginów. Od kilkunastu lat mieszka w Barcelonie, gdzie prowadzi Centro Shri Vivek . Od ponad 10 lat regularnie przyjeżdża do Polski i prowadzi warsztaty rozwoju i zajęcia  Śri Vivek  aby przekazywać mądrość jogi pod przewodnictwem samo zrealizowanego  Mistrza Shri Guruji  Swami ji Vivekananda (Nirpeksha Sannyas Ashram, Indie).

 

CZYM JEST SHRI VIVEK YOGA?

VIVEKA (INTELEKT):  Zdolność rozpoznawania przyczyn problemów.

Słowo to oznacza w sanskrycie intelekt, zdolność umysłową do rozpoznawania i wybierania tego, czego potrzebujemy; oznacza „widzenie rzeczy takimi, jakimi są”, bez uprzedzeń i projekcji. Dzięki rozwiniętej zdolności Viveka (intelektowi) jesteśmy w stanie dostrzec problem, jego przyczynę i rozwiązanie.

Jeśli nie znamy przyczyny problemu i ćwiczymy jakąkolwiek technikę relaksacyjną, zrelaksujemy się tylko podczas wykonywania ćwiczeń. Bez rozpoznania nawyku leżącego u podłoża problemu po powrocie do codziennego życia problem i wywoływany przez niego stres pojawią się ponownie. Posługując się analogią do komputera, jeśli nie usuwamy ciasteczek  z poprzedniego wyszukiwania, domyślnie będą nam nadal polecane treści, które poprzednio przeglądaliśmy. Dopóki nie  usuniemy plików cookie, nawet jeśli zamkniemy programy lub restartujemy komputer, pliki te będą nas bombardować sugestiami podobnymi do naszych poprzednich aktywności. Aby móc usunąć nawyki, które generują problemy, konieczne jest przebudzenie intelektu (Viveka). Nawyk powodujący problem może mieć podłoże fizyczne, psychiczne, emocjonalne lub materialne.  Nie posiadając zdolności rozpoznania (Viveka), nie zobaczymy źródła problemu, i nawet jeśli podejmiemy wiele wysiłków, aby go rozwiązać, będzie to mało skuteczne.

 

JAK SHRI VIVEK YOGA UCZY NAS ROZWIJAĆ  INTELEKT (VIVEKA)?

Życie jest ciągłością doświadczeń, a każde doświadczenie składa się z trzech wymiarów.  Poznanie wszystkich trzech naraz skutkuje zdolnością rozpoznawania / intelektem (Viveka):

Nasze ciało - joga

Nasz umysł - gyanyoga / mądrość

Nasze środowisko - tantra / kundalini / energia

Każda z tych dyscyplin jogicznej wiedzy (yoga, gyanyoga i tantra) uczy nas radzenia sobie z różnymi aspektami życia: z ciałem, umysłem, emocjami i materią. Integracja tych trzech obszarów wiedzy jest celem Coachingu Shri Vivek Yogi. Techniki stosowane w Shri Vivek Yodze obejmują pozycje, oddechy, krije, bandhy, ruch, ekspresję, czyszczenie czakr, pozbycie się przywiązań, dyscyplinę, szacunek do samego siebie, uwolnienie się od wpływu innych, pytania i odpowiedzi, mantry, medytację ... oraz przekaz energii samo zrealizowanego Mistrza Shri Guruji Swamiego Vivekanandy.

TEMATYKA 1 ROKU KURSU:

1. Naukowy pogląd na jogę, wyjaśnienie, czym jest joga?

2. Początki jogi, różne ścieżki jogi.

3. Współcześni mistrzowie:  Adi Guruji Swamiji Mahananda Adhoot, Guruji Swamiji Vivekananda, Shiva, Krishna, Budha, Krishnamurti, Gurdjieff ...

4. Anatomia i fizjologia ciała według jogi i ajurwedy.

5. Ajurweda: nauka o zdrowiu; trzy dosze; trawienie jako podstawa zdrowia według ajurwedy;  poznanie, jak właściwie dbać o nasze trawienie fizyczne i psychiczne; zrozumienie nauki ajurwedy i sposobu jej wykorzystania do poprawy jakości naszego życia.

6. Ashtanga Joga, nauczenie się stosowania każdego jej kroku w naszym współczesnym życiu, aby poprawić relacje ze sobą i z innymi.

Wyjaśnienie i ćwiczenie pierwszych 4 kroków: yam, niyam, asan i pranayam.

7. Nauka o asanach (pozycjach): opis, działanie i doskonalenie. Wyjaśnienie i praktyka.

8. Nauka o pranayamach I: wyjaśnienie i praktyka kapalabhati, bhastrika, bhaya kumbhaka, bandy, anulom viloma.

9. Praktyczne stosowanie asan w życiu codziennym dla lepszego samopoczucia.

10. Joga Sutry – rozdział Sadhana Pada: rozwój nauki o sutrach jogi, rozdział Sadhana Pada z praktycznym zastosowaniem w naszym codziennym życiu.

11. Wyjaśnienia innych pism jogicznych (Wed, Upaniszad, Bhagawadgity, Ramajany ...), zrozumienie przesłania wersetów i stosowania ich w codziennym życiu dla naszego samo-poznania.

12. Odpowiedzi na poszukiwania uczniów i zaspokojenie ich ciekawości, by się uczyć się ćwiczyć zdobytą wiedzę i obrać właściwy kierunek wzrostu (bycie szczęśliwymi).

 

TEMATYKA 2 ROKU KURSU:

1. Nauka Pratyahary I i Dharana I.

2. Nauka o energii Kundalini zgodnie z wizją jogi. Fizyczne, psychiczne i energetyczne wyjaśnienie czakr i ich anatomii, yantr i pozbycie się blokad; specyficzna sadhana dla każdej czakry, asany, pranajamy, mantry i medytacje.

3. Nadi, mudry, kriya, bandy, maha bandhy, Pranayama II.

4. Nauka o energii Kundalini zgodnie z wizją Tantry. Kanał kręgosłupa, oddechy tantryczne, kolektywnosć.

5. Nauka o biegunowości sił wewnętrznych (ida, pingala i sushumna).

6. Korelacja filozofii Tantry z uniwersalną / nowoczesną nauką.

7. Procesy Kundalini dla  kobiet i mężczyzn dane przez mistrza Shri Guruji Swamiego Vivekanandę , w celu stymulacji energii.

8. Znaczenie i rozwój 5 zmysłów, by uczynić życie było bardziej żywym.

9. Yoga Sutry-Vibhuti Pada, rozwój naszego rozumienia nauki o Yoga Sutrach, z praktycznym zastosowaniem ich w naszym codziennym życiu.

10. Praktyka technik Tantrycznych, Vighyan Bhairava Tantra Sutr, aby pogłębić nasze samo-poznanie.

11. Odpowiedzi na poszukiwania uczniów i zaspokojenie ich ciekawości, by się uczyć się ćwiczyć zdobytą wiedzę i obrać właściwy kierunek wzrostu.

 

TEMATYKA 3 ROKU KURSU:

1. GyanYoga: Advaita Vedanta, Samkhaya ze studiami Shri Vivek Uppanishad, pytania i odpowiedzi.

2. Rozwój osobistej zdolności do przekazywania mądrości (lider).

3. Nauka Pratyahara II i Dharana II (pozbycie się przywiązań i koncentracja): zrozumienie i praktyka.

4. Nauka Dhyana Jogi: wyjaśnienie różnych procesów medytacji i ich praktyka.

5. Nauka Samadhi: wyjaśnienie różnych rodzajów Samadhi.

6. Nauka Sutr Mistrza i ich praktyczne wyjaśnienie na polu osobistym i zawodowym (planowanie i wykonanie).

7. Metodologia  nauczania innych, w celu stosowania nauki jogi w swoim życiu. Analiza, diagnoza, programowanie i kontynuacja praktyki jogi (lekcja, warsztat, odosobnienie) lub indywidualna sesja coachingowa.

8. Nauka o Bhakti Jodze: znaczenie Mistrza. Różnica między Mistrzem w żywym ciele i w ciele subtelnym.

9. Yoga Sutr-Samadhi Pada: rozwój naszego zrozumienia nauki o sutrach jogi w rozdziale Samadhi

Pada, z ich praktycznym zastosowaniem w naszym codziennym życiu.

10. Nauka o muzyce, wpływ muzyki na ciało i umysł oraz sposoby jej wykorzystania na zajęciach i sesjach.

11. Tydzień intensywnego odosobnienia z Mistrzem  w Aśramie Nirpeksha Sannyas w Khadana(Indie), inicjacja w tradycję jogi.

 

CERTYFIKAT COACHA SHRI VIVEK YOGI wydawany jest przez Nirpeksha Sannyas Ashram, Khadana, INDIA

• Aby uzyskać certyfikat, należy ukończyć 3-letni proces coachingu, uczestnicząc we  wszystkich zajęciach.

• Egzamin: Coaching Shri Vivek Yogi to proces uczenia się doświadczania życia z pełną satysfakcją. Nie jest to budowanie sztucznej kariery zawodowej, ani nie są to studia teoretyczne, lecz jest to praktyczna ścieżka rozwoju. Samopoznanie jest procesem naturalnym i dlatego uczenie się od mistrzów i joginów polega na wcielaniu ich nauk w życie.  Gdy ktoś robi rzeczywiste postępy na ścieżce rozwoju, wzrasta u niego poczucie szczęście. A zatem sprawdzianem efektów uprawiania prawdziwej jogi jest poziom zadowolenia i szczęścia każdego adepta. Tradycja jogi daleka jest od stosowania stresujących form  egzaminu. Ponieważ Coaching Shri Vivek Yogi jest procesem opartym na doświadczeniu, nikt nie może „ocenić” ucznia na egzaminie - adept robi to sam każdego dnia. JOGA to NAUKA ŻYCIA i jako taka dotyczy podmiotu, a nie obiektu.

• Jeśli po ukończeniu 3-letniego kursu Coacha  Shri Vivek Yogi  zechcesz związać z z jogą swoją działalność zawodową, Centro Shri  Vivek  zaleca rozpoznanie i spełnienie wymagań i przepisów obowiązujących w danym kraju, mieście, firmie, ponieważ rozwój tego typu działalności jest całkowitą odpowiedzialnością adepta.

 

DLA KOGO JEST DEDYKOWANY PROCES COACHINGU SHRI VIVEK YOGI?

• Dla wszystkich, którzy poszukują wewnętrznego spokoju, chcą być szczęśliwi i cieszyć się każdą chwilą życia.
• Dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć równowagę pomiędzy ciałem a umysłem oraz odkryć związek pomiędzy emocjami a zdrowiem.
• Dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o jodze, pogłębić swoją wiedzę na temat hatha jogi,  kundalini jogi, tantra jogi oraz ajurwedy, aby stosować ją w swoim życiu i w swoim otoczeniu.
• Dla tych, którzy chcą pogłębić świadomość jogi i być w stanie rozpoznać charakter każdej istoty ludzkiej oraz jej główne problemy, aby móc pomagać innym.
• Dla menedżerów firm, którzy chcą nauczyć się relaksować i rozwijać swoje zdolności przywódcze oraz umiejętności planowania i zarządzania zespołem pracowników.
• Dla wszystkich, którzy pomagają innym, wykorzystując naturalne terapie, medycynę, osteopatię, masaż, edukację, psychologię itp.

 

ZAWODOWE WYKORZYSTANIE SHRI VIVEK YOGI. 

W czasach, w których żyjemy, ludzie doświadczają wielu stresów oraz braku emocjonalnej równowagi. Poradzenie sobie z tą sytuacją wymaga kompleksowej wiedzy, której celem nie jest odrzucanie czegokolwiek, lecz proces koordynowania różnych aspektów doświadczenia, poprzez nadawanie równej wartości życiu osobistemu i życiu zawodowemu, ciału i umysłowi, relacjom i emocjom, duchowemu samopoczuciu i materii. Coach Shri Vivek Yogi, który ma poznanie wszystkich wymiarów życia, może pomagać innym w osiąganiu stanu równowagi w wymiarze fizycznym, psychicznym i umysłowym oraz w pełniejszym doświadczaniu procesu życia.