Życie  jest po to aby żyć, a nie po to by je rozumieć

Shri Guruji Swami Vivekananda

3-letni Kurs ONLINE Rozwoju Osobistego "Coach Shri Vivek Yogi"

Coach Shri Vivek Yogi to jogowy proces wzrostu, który pomaga koordynować ciało, umysł, emocje i materię w życiu codziennym. Dzięki mądrości i tradycyjnym technikom jogi  Shri Vivek  (Joga,Kundalini, Tantra, Gyanyoga, Ajurweda) doświadcza się wolności od przywiązań, nawyków i  wzorców myślowych. Daje to jasność widzenia rzeczy, takimi, jakimi są, zwiększa się nasza  koncentracja, w  wyniku czego łatwiejsze i bardziej precyzyjne staje się planowanie i podejmowanie decyzji.

Proces Coachingu jest nauką i praktyką radzenia sobie ze stresem, emocjami , zarządzaniem naszą bioenergią oraz  relacją ze sobą i z innymi. Cały proces prowadzony jest przez  jogina Jivana Vismaya , oddanego ucznia samozrealizowanego mistrza Shri Guruji Swamiego Vivekanandy.

Naukę i mądrość płynącą z tego procesu można podsumować jednym zdaniem:„Problemy są częścią życia, a umiejętność radzenia sobie z nimi, to sztuka życia- to jest właśnie Shri Vivek Yoga”.

3 letni Kurs ONLINE Rozwoju Osobistego rozpoczyna się od lutego 2022 roku. Kurs bedzę porwadzony w zależnoscie od sytuacji pandemicznej, online i na żywo.

   

  

Coaching Shri Vivek Yogi Integralnej to proces rozwoju osobistego, bazujący na naukowej wiedzy Jogi i Ajurwedy, którego celem jest życie w harmonii ze sobą i innymi, co czyni życie pełnym i żywym.

W czasie 3 lat uczymy się wprowadzać równowagę i zrozumienie w trzech wymiarach naszego życia:

• fizycznym 
• psychicznym
• energetycznym.                                                        

Joga to nie tylko asany i oddech. Joga jest wielowymiarową ścieżką, która prowadzi do integracji ciała i umysłu. Każdy człowiek jest inny, i jego styl życia (kultura, praca, rodzina, edukacja) jest inny, więc joga oferuje różne techniki (aby utworzyć związek między ciałem i umysłem).

W tym procesie potrzebujemy jogina, który przekazuje energię i jest naszym przewodnikiem w procesie wzrostu(rozwoju) według naszych potrzeb. Jogin jest osobą, której ciało i umysł jest w ciszy. Według naturalnego prawa, tylko osoba w stanie ciszy, może tę ciszę transmitować. Zajęcia Coachingu prowadzone są przez Jogina Jivana Vismaya, który jest oddanym uczniem Mistrza Swamiego Vivekanandy.

Shri Vivek Yoga zawiera w sobie rożne techniki integrujące ciało i umysł, które szczegółowo poznajemy w czasie 3 lat nauki i praktyki:

Hatha Yoga:

Poprzez pozycje (asany) i pranajamy (naukowy proces oddechu) zachowuje się równowagę między ciałem i umysłem, co powoduje pozbywanie się toksyn na poziomie fizycznym i mentalnym, a to powoduje zwiększenie koncentracji i lepszy kontakt z ciałem.

Kundalini Yoga:

Joga, która oczyszcza kanały energii i aktywuje czakry do osiągnięcia wyższego stanu energii, uwalnia emocje i zwiększa moc medytacji.

Tantra Yoga:

Jest bardzo starą hinduską metodą, w której odnajduje się samego siebie poprzez obiekty zewnętrzny. Jest to proces transformacji energii poprzez miłość, świadomość i akceptację, w celu odkrywania swojej dwoistości i uświadamiania sobie szantażu naszego umysłu i cieszenia się największym darem życia – miłością bezwarunkową.

Yoga Integralna:

Joga Integralna to kompletna joga, zawierająca wszystkie rodzaje praktyk (tantra yoga, kundalini yoga, hata yoga, gyan yoga….), której techniki są przekazane ​​przez oświeconego mistrza, by rosnąć we wszystkich wymiarach istoty ludzkiej. Jest to technika, którą od czasów ved, mistrzowie wdrażali w swoich komunach (w Indiach).

Dla kogo jest przeznaczony Coaching?

Coaching przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą:
• odkryć, czym jest joga, aby zharmonizować ciało i umysł oraz poznać relacje między emocjami, zdrowiem i chorobą,
• mieć wyższą świadomość jogi by poznać naturę istoty ludzkiej i jej podstawowych problemów, aby pomagać innym albo stosować ją we własnym życiu,
• zminimalizować poziom stresu,

a w szczególności dla terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, fizjoterapeutów, nauczycieli jogi itp.

Program i zawartość Coachingu 

1 rok: Hatha Yoga
2 rok: Kundalini Yoga
3 rok: Coach Yogi Integralnej
Opcjonalnie: 4 rok:  Terapeuta Coach Shri Vivek (konsultacje i doradztwo osobiste).

1 rok: Hatha Yoga

 • Naukowe wyjaśnienie jogi: czym jest joga?
 • Anatomia i fizjologia z punktu widzenia jogi i ayurvedy,
 • Wytłumaczenie i praktyka pierwszych kroków ashtanga yoga: yamy, niyamy, asany i pranayamay,
 • Naukowe wytłumaczenie i praktyka asan (pozycji): opis, funkcjonowanie,
 • Naukowe wytłumaczenie pranayamy z punktu widzenia hatha yogi: wytłumaczenie i praktyka rożnych technik pranayamy:

• kapalabhati
• bhastrika
• anuloma viloma
• bahya kumbhaka
• bandhy (podstawowe).

 • Jogoterapia: leczenie przez pozycje,
 • Studiowanie i wytłumaczenie klasycznych tekstów: Yoga Sutry Patanjalego ( II część Sadhnana Pada).

2 rok: Kundalini Yoga

 • Studiowanie nauki kundalini z punktu widzenia jogi i tantry,
 • Z punktu widzenia jogi: Nadi – Mudry – Kriye – Bandhy – Pranayamy,
 • Czakry: wytłumaczenie, anatomia, mantry, yantry, choroby i bloki,
 • Z punktu widzenia tantry: Kręgosłup, kanał z tyłu kręgosłupa,
 • Naukowe wytłumaczenie polaryzacji wewnętrznych sił ( ida, pingala, shusumna),
 • Korelacja filozofii tantry z nauka uniwersalną, łącznie z nowoczesna nauką (konkretnie z medycyną tradycyjną),
 • Proces kundalini dany przez Mistrza Shri Guruji Swami Vivekananda. Praca z energią kobiecą i męską, stymulacja energii,
 • Klasyczne teksty: Yoga Sutry Patanjalego (III część Vibhuti Pada).

3 rok: Coaching Yogi Integralnej

 • Praktyka umiejętności publicznego wypowiadania się i udzielania wyjaśnień, czym jest joga,
 • Naukowe wyjaśnienie jak pracuje pozycja (asana), pranayama, kundalini, etc….
 • Naukowe wytłumaczenie działania muzyki w kontekście ciało-umysł,
 • Naukowe wytłumaczenie bhakti yogi: ważność mistrza,
 • Różnica miedzy Mistrzem w ciele żywym i w ciele subtelnym,
 • Różne procesy medytacji i wzrostu,
 • Klasyczne teksty: Yoga Sutry Patanjalego (część I Samadhi Pada),
 • Różne typy samadhi,
 • Gyan yoga i vedanta według nauki Shri Vivek Upanishady,
 • Sutry mistrza i jego wytłumaczenie na polu osobistym i profesjonalnym (plan i wykonanie),
 • Naukowe wytłumaczenie Ghyan yoga: wytłumaczenie i praktyka medytacji,
 • Pięciodniowe odosobnienie z mistrzem: inicjacja i otrzymanie jogicznego imienia.

4 rok (nieobowiązkowy): Terapeuta Coach Shri Vivek (konsultacje i doradztwo osobiste).

Plan godzinowy 3 letniej szkoły:
- godziny akademickie (zjazdy/zajęcia): 540 godzin
- projekty i studiowanie w domu:           120 godzin
- praktyka (sadhana) indywidualna:        600 godzin
  suma wszystkich godzin w ciagu 3 lat:  1260 godzin

Data rozpoczęcia Kursu on-line: luty 2022 rok.

Naukę i mądrość płynącą z tego procesu można podsumować jednym zdaniem: „Problemy są częścią życia, a umiejętność radzenia sobie z nimi, to sztuka życia - to jest właśnie  Shri Vivek Yoga”.

Aby uczestniczyć w tym procesie, nie jest konieczne doświadczenie w praktyce jogi i nie ma ograniczeń wiekowych.

PROWADZĄCY / SUPERWIZOR
Więcej informacji na stronie pod linkiem: https://shrivivekyogapoland.pl/index.php?page=mistrzowie

 

FORMAT
Zajęcia będą prowadzone ON-LINE.
W ciągu każdego roku odbędą się:
          · 3 x weekendowe zjazdy online,
          · 10 x 2 godzinne spotkania online (1 x w miesiącu),
          · dodatkowo 1x na 3-cim roku odbędzie się Odosobnienie z Mistrzem Shri Guruji Swamim Vivekanandą.

PLANOWANE DATY SPOTKAŃ NA ROKU I:
 
I. WEEKENDOWE zjazdy online (rok 2022):
>zjazd 1) 4-6/03 od 19:00 (piątek) do 14:00(niedziela)
>zjazd 2) 24-26/06 od 19:00 (piątek) do 14:00(niedziela)
>zjazd 3) 16-18/09 - odosobnienie od 11:00 (piątek) do 17:00(niedziela)
 
II. PIĄTKOWE 2 godzinne spotkania online 1x/m-cu, od 18:00 do 20:00 (rok 2022):
>spotkanie 1) 18/02
>spotkanie 2) 18/03
>spotkanie 3) 08/04
>spotkanie 4) 06/05
>spotkanie 5) 17/06
>spotkanie 6) 29/07
>spotkanie 7) 09/09
>spotkanie 8) 07/10
>spotkanie 9) 11/11
>spotkanie 10) 16/12

INWESTYCJA
    a/ wpisowe (jednorazowo): 315 EUR
    b/ zajęcia: 
        ·  3 x weekendowe zjazdy online w roku (piątek-niedziela) -> 360 EUR/1 zjazd,
        ·10 x spotkań online w roku  (2h)-> 40 EUR/1 spotkanie,
        · dodatkowo 1x na 3-cim roku odbędzie się Odosobnienie z Mistrzem Shri Guruji Swamim Vivekanandą -> około 350 EUR.

TŁUMACZNIE
Kurs prowadzany będzie w j. angielskim i tłumaczony bezpośrednio na j. polski.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Zapraszamy

Shri Vivek Yoga Poland
joga - coaching - ajurweda

Jola Lenart tel: 508 313 717
Marcin Wężowski tel: 734 415 144
Sławek  Gierszewski tel: 504 272 011

svypoland@gmail.com
www.shrivivekyogapoland.pl
www.facebook.com/svypoland